صفحه اصلي واریز به حساب مديريت حساب ويژه همکاران

يكشنبه 31 تير 1397
بانكداري الكترونيك رايمند

واریز به حساب (یا پرداخت قسط)

با استفاده از رمز دوم کارت بانکی واریز به حساب انجام بدید یا پرداخت قسط خود را انجام دهید .
لطفاً به قسمت واریز به حساب مراجعه فرمایید.

انتقال وجه

انتقال وجه بین حسابهای داخلی صندوق
انتقال وجه بین حسابهای شعب دیگر که آنلاین می باشند.
به زودی انتقال به حسابهای بانکی از طریق پیامک بانک و اینترنت بانک فراهم می شود.

واریز و برداشت شعب آنلاین

امکان واریز و برداشت از دیگر طریق شعب آنلاین

صورتحساب

مشاهده مانده و گردش حساب در بازه زمانی مختلف

خدمات چک

مشاهده و پیگیری چک های واگذاری
مشاهده دسته حواله های نزد مشتری و جزئیات آن
ثبت چک های صادره

وام

مشاهده لیست وام ها و وضعیت اقساط
درخواست و پیگیری وام
قبول ضمانت و لیست ضمانت ها

Raymand Banking Application / +98 913 386 0903 / amhasr@gmail.com